Γιώργος Kουλογιαννης

Γιώργος Kουλογιαννης

Διευθυντής Ανάπτυξης & Λειτουργίας Υπηρεσιών Πληροφορικής, ΔΕΗ