Ευάγγελος Γκρουστιώτης

Ευάγγελος Γκρουστιώτης

CTO,Optima bank