Ελευθέριος Κορορός

Ελευθέριος Κορορός

Group CIO, Εθνική Τράπεζα