Δημήτρης Μακρής

Δημήτρης Μακρής

Διευθυντής Πληροφορικής & Information Security Officer, Andriaki Shipping Co Ltd