Αλέξανδρος Στεργίου

Αλέξανδρος Στεργίου

CIO, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας