Κωνσταντίνος Γκαβαρδίνας

Κωνσταντίνος Γκαβαρδίνας

Director, Advisory KPMG στην Ελλάδα