Διογένης Τσουτσόγλου

Διογένης Τσουτσόγλου

B2B Sales Manager IT & Digital Signage, LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.