Δημοσθένης Νικολόπουλος

Δημοσθένης Νικολόπουλος

Γενικός Διευθυντής Προϊοντικών Λύσεων, SPACE HELLAS