Γιώργος Μίχαλος

Γιώργος Μίχαλος

Senior Manager , Advisory, KPMG στην Ελλάδα