Βασιλική Καραδήμου

Βασιλική Καραδήμου

BS Vertical Senior Sales Manager, LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.