Αργύρης	Πατουσιάς

Αργύρης Πατουσιάς

Διευθυντής Πληροφορικής,Εldorado Gold Greece