Ποιους θα συναντήσετε


  • CIOs, CTOs, COOs μεγάλων εταιρειών όλων των κλάδων που πρωτοστατούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση σε ψηφιακές υπηρεσίες και έργα
  • Διαμορφωτές πολιτικής και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων

Decision MakersSolutions & Services ProvidersSpeakers


Επικοινωνία


Συμμετοχές & Χορηγίες
Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 158), Ε: [email protected]
Φαίδρα Μπαριτάκη, T: 210 6617777 (εσωτ. 192), E: [email protected]
 

BOUSSIAS EVENTS